• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

 

Kawitacja ultradźwiękowa

 • Kawitacja to proces, w którym za pomocą fali ultradźwiękowej generowane są pęcherzyki, które rosną aż do momentu implozji.

 • W trakcie implozji pęcherzyki emitują falę ciśnienia rozchodzącą się w cieczy, która pobudza aktywność adipocytów i płynu międzykomórkowego, prowadząc do rozpadu błony komórkowej.

 • Poprzez ciągłą implozję, pęcherzyki emitują falę ciśnienia do płynów, która pobudza aktywność między adipocytami a płynami międzykomórkowymi, rozbijając błonę komórek tłuszczowych.

 • Ciągła stymulacja za pomocą silnej fali ciśnienia kawitacyjnego prowadzi do przerwania emulsji i zawartości trójglicerydowej w adipocytach. Uwolnione kwasy tłuszczowe są usuwane przez procesy endogenne.

 • Fala ultradźwiękowa o długości od 30 do 70 Khz jest zdolna do wytworzenia efektu kawitacji.

 • MegaSon w bezpiecnzy sposób redukuje tkankę tłuszczową dzięki fali ultradźwiękowej o długości 32 lub 43 KHz. The automated menu options with pre-set pulsed waves are the best suited to treat various area of body.

megason
przed
megason
po 10 s
megason
po 20 s


Funkcje:


 • Bezinwazyjne zastosowanie bez znieczulania

 • Skuteczność przy całkowitym bezpieczeństwie, bezboleśnie

 • Czas zabiegu 15~20 min z długotrwałym efektem

 • Dostosowane do leczonego obszaru za pomocą 2 końcówek

 • Łatwy zabieg dzięki automatycznym opcjom impulsów

 • Wszechstronne zastosowanie i mobilność dzięki przenośnej wielkości

megason

© Copyright YASUMI 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone.
logo RF Lavatron 3MAX Gelex Cavitation System Spring - Kriomezomax Octoline Dream Healther - Platforma Wibracyjna MegaSon MagicPolar